Suriye Programı

Suriye Programı

Dokuz yıl süren çatışmalar ve yakın zamanda Kuzey Batı bölgesinde meydana gelen çatışmaların sonrasında, Suriye'deki durum vahametini korumakta ve yaklaşık 2,7 milyonu Kuzey Batı Suriye'de olmak üzere 11,7 milyon insan çeşitli insani ihtiyaçlara gereksinim duymaktadır.

408.448

Toplam Faydalanıcı

Dünya Doktorlarının 2020 yılı içerisinde verdiği hizmet sayısı.

19.186

Türkiye Programı

Dünya Doktorlarının 2020 yılı içerisinde verdiği hizmet sayısı.

389.262

Suriye Programı

Dünya Doktorlarının 2020 yılı içerisinde verdiği hizmet sayısı.

1. Çevre ve koşullar


Dokuz yıl süren çatışmalar ve yakın zamanda Kuzey Batı bölgesinde meydana gelen çatışmaların sonrasında, Suriye'deki durum vehametini korumakta ve yaklaşık 2,7 milyonu Kuzey Batı Suriye'de olmak üzere 11,7 milyon insan çeşitli insani ihtiyaçlara gereksinim duymakta.

Ekonomik varlıkların tükenmesi, yer değiştirme hareketlerinin sürmesi ve geçim kaynaklarının yok edilmesi de dâhil olmak üzere savaşın sosyo-ekonomik etkisi, hanelerin sağlık hizmetleri gibi hayati temel hizmetlere erişme ve bu hizmetleri kullanma yetenekleri üzerinde derin bir etkiye sahip olmuştur. Bugün, Kuzey Batı Suriye’de yaklaşık 2,9 milyon insanın sağlık desteğine ihtiyacı bulunmaktadır.

Sağlık riskleri, aşırı kalabalık kamplarda ve resmi olmayan yerleşim yerlerindeki kötü yaşam, kötü sanitasyon koşullarından ve genel olarak buralarda yeterli aşılama hizmetlerinin olmamasından dolayı salgın hastalıklar (yani kızamık, akut kanlı ishal, tifo ateşi ve şark çıbanı (layşmanyaz)), ciddiyetini sürdürmektedir.

Tekrarlayan saldırlar ayrıca yüksek düzeyde sakatlık, travma ve savaşla ilgili yaralanmalarla sonuçlanmıştır, ve Suriye'deki nüfusun yaklaşık %27'si (12 yaş üstü) engelliyken , %50'si zihinsel sağlık ve psikososyal hizmetlere ihtiyaç duymaktadır.

Kuzey Batı Suriye'deki insani durum Aralık 2019'da Güney İdlip bölgesinde savaş durumunun tekrar meydana gelmesinin ardından daha da kötüleşti. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisine (UNOCHA) göre, 1 Aralık 2019'dan bu yana yaklaşık 1 milyon kişi (%81'i kadın ve çocuktur) yerinden edildi. Suriye'nin kuzeybatısında yer alan üç bölge (Dana, Salqin ve Azaz), yerinden olmuş bu kişilerin %56'sına ev sahipliği yapmaktadır. 6 Mart 2020’de ateşkesin ardından yerinden edilmelerin yoğunluğu azaldı, ancak çatışma hatlarının yakınındaki alanlara geri dönüşler hakkında çok az resmi veri mevcut.

Kuzey Halep yönetim bölgesinde ise ülkesinde yerinden edilmiş kişiler, yer olmadığı için gayri resmi kamplara, bitmemiş binalara ve açık alanlara yerleşmek zorunda kalmış durumdalar. Sağlıklı su ile yeterli sanitasyon erişiminin olmaması, hava koşullarının kötü olması ve son zamanlarda yaşanan yakıt sıkıntısıyla beraber fiyat artışı, ülkesinde yerinden edilmiş kişilerin ve ev sahibi topluluğun yaşam koşullarının bozulmasına sebep olmuştur.

Ayrıca, Suriye'nin kuzeybatısında ki genel algı, insanların COVID-19 önerilerini ciddiye almadığı oluşudur. Bununla birlikte, sadece bazı kamp sakinlerinin kamusal alanlarda maske ve eldiven giymeye başlandığı bilinmektedir. COVID-19 ile ilgili artan endişeler Suriye'nin kuzeybatısında tüm sağlık aktörleri tarafından yanıt vermeye hazırlıklı bulunması gerektiğini göstermektedir.


2. Çok Sektörlü İhtiyaç Analizlerimiz


 • İdlib Bölgesi Çok Sektörlü Analizi – December 2019:

Dünya Doktorları Derneği bu değerlendirmesi İdlib bölgesinde çatışmadan etkilenen hane fertlerinin sağlık, koruma, beslenme ve psikososyal refah açısından karşılaştığı zorlukların yanı sıra, temel ihtiyaçları hakkında veri toplama ve kanıt sağlamayı amaçlamıştır. Analiz, hane halkı düzeyinde nicel araştırmalar yoluyla toplanan birincil verilere dayanmaktadır. Kasım 2019'da, İdlib’te bulunan Dana bölgesinde (Al Dana, Deir Hassan ve Qah) 3 toplulukta toplamda 385 kişi ankete katılmıştır. Anketler Arapça olarak yapıldı ve yaklaşık her bir anket 40 dakika sürdü. Araştırmanın bulguları DDD'nin Kuzey Batı Suriye’de gelecekte yapılacak programlarının ve faaliyetlerinin geliştirilmesini destekleyecektir.

 • Kuzey Halep Yönetim Bölgesi Çok Sektörlü İhtiyaç Analizi – Ocak 2020:

Dünya Doktorları Derneği bu değerlendirmesi Kuzey Halep yönetim bölgesinde çatışmadan etkilenen hane fertlerinin sağlık, koruma, beslenme ve psikososyal refah açısından karşılaştığı zorlukların yanı sıra, temel ihtiyaçları hakkında veri toplama ve kanıt sağlamayı amaçlamıştır. Analiz, hane halkı düzeyinde nicel araştırmalar yoluyla toplanan birincil verilere dayanmaktadır. Ekim – Kasım 2019’da toplamda, dört bölgede (Afrin, El Bab, Azez ve Cerablus) 1,525 kişi ankete katılmıştır. Anketler Arapça olarak yapıldı ve yaklaşık her bir anket 40 dakika sürdü. Araştırmanın bulguları DDD'nin Kuzey Halep yönetim bölgesinde gelecekte yapılacak programlarının ve faaliyetlerinin geliştirilmesini destekleyecektir.


3. Dünya Doktorları'nın Suriye Operasyonları


Zeytin Dalı Harekatı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde toplamda 12 klinik bulunmaktadır. Kliniklerde verilen hizmetler şu şekildedir;

 • Temel Sağlık Hizmeti
 • Akıl Sağlığı ve Psikososyal Destek
 • Cinsel ve Üreme Sağlığı
 • Sağlığın Geliştirilmesi
 • Kötü Beslenme Taraması
 • Aşılama
 • Layşmanyazis Tedavisi
 • Laboratuvar
 • İkinci Basamak Seviye Bakımına Yönlendirmeler

Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi Desteklenen Sağlık Tesisleri:

 • Cinderes Klinik: Tam zamanlı klinik ve temel Cinsel ve Üreme Sağlığı ünitesi
 • Afrin Klinik: Tam zamanlı klinik ve temel Cinsel ve Üreme Sağlığı ünitesi
 • Celmeh Klinik: Tam zamanlı klinik (normal doğum hizmetleri dahil)

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde Desteklenen Sağlık Tesisleri: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde toplamda 9 klinik bulunmaktadır. Bunlar;

 • 5 tam zamanlı klinik: Qah Kamp, Al Doaa, Al Jolan, Dana town ve Al Salam
 • 2 tam zamanlı acil klinik: Sarmada ve Killi
 • 2 yarı zamanlı klinik: Morek Alez Kamp ve Deir Hassan Kamp

4. İş birliği Stratejimiz ve Partnerlerimiz


DDD, Kuzey Batı Suriye'nin çeşitli kilit noktalarında temel hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için ortaklara finansal, ayni ve teknik desteğin bir kombinasyonunu sunmaktadır. DDD’nin partnerları şu şekildedir;

 • İdlib Sağlık Müdürlüğü
 • Halep Sağlık Müdürlüğü
 • Yardım ve Kalkınma İçin Elele Derneği

Cinderes Klinik

Cinderes Klinik

Afrin Klinik

Afrin Klinik

İdlib

İdlib

Celeme Klinik

Celeme Klinik