Türkiye Programı

Türkiye Programı

**Dünya Doktorları Derneği Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Merkezleri**

Neden?

 • Birincil ve kompleks ruh sağlığı ve psikososyal destek ihtiyaçlarını karşılamak

 • Türkiye’de yaşayan göçmen ve mültecilerin refahının artırılması

Nerede?

 • Istanbul:
  Bağcılar ve Sultangazi’de 2 Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Merkezi

  Fatih-Yenikapı’da 1 Sosyal ve Kültürel Oryantasyon Merkezi

 • Izmir ve Manisa:
  Izmir’de 1 Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Merkezi

  Torbalı-İzmir’de 2 Mobil Sağlık Birimi

  Manisa’da 1 Mobil Sağlık Birimi

 • Hatay:
  Antakya/Hatay’da DDD tarafından yönetilen Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Merkezi

  Reyhanlı/Hatay’da DDD’nin uygulayıcı partneri UOSSM tarafından yönetilen Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Merkezi

Ne?

 • Uzmanlaşmış ve uzmanlaşmamış akıl sağlığı hizmetleri

 • Psikososyal destek danışmanlığı

 • Vaka Yönetimi ve Koruma Hizmetleri

 • Sağlık ve ruh sağlığı promosyon aktiviteleri

 • Topluluk temelli sosyal ve kültürel etkinlikler

Kim?

 • Vaka yöneticileri

 • Sağlık destek görevlileri

 • Psikiyatristler

 • Psikoterapistler

 • Psikososyal destek animatörleri

 • Sosyal etkinlik organizatörleri

 • Çevirmenler

408.448

Toplam Faydalanıcı

Dünya Doktorlarının 2020 yılı içerisinde verdiği hizmet sayısı.

67.514

Türkiye Programı

Dünya Doktorlarının 2020 yılı içerisinde verdiği hizmet sayısı.

1.367.000

Suriye Programı

Dünya Doktorlarının 2020 yılı içerisinde verdiği hizmet sayısı.


Türkiye, dünyada en yüksek sayıdaki mülteci ve göçmen topluluğuna ev sahipliği yapmaktadır.

10 yılı aşkın süredir devam eden Suriye krizi sonrası Türkiye'ye 3.6 milyona yakın sığınmacı giriş yapmıştır. Bu çerçevede Dünya Doktorları Derneği, birinci basamak sağlık hizmetleri ve psikososyal destek merkezleriyle sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişimini artırmaya, iyileştirmeye ve kolaylaştırmaya yönelik programlar yürütmüştür.

Çatışma ve sonrasındaki zorla yerinden edilmeler, karşı karşıya kalınan ayrımcılık, kötü yaşam koşulları ve tecritle bir araya geldiğinde başta çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere mültecilerin psiko-sosysal koşullarını olumsuz etkilemektedir.

Maddi zorluklar, dil engeli ve mevcut hizmetler hakkındaki bilgi eksikliği, sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişimini çoğunlukla sınırlamaktadır.

Kırsal alanda bulunan sığınmacılar, kent hizmetlerine uzak olmaları ve maddi zorluklar sebebiyle daha da zor şartlar ile karşı karşıyadır.

Dünya Doktorları, mobil sağlık birimleri aracılığıyla birinci basamak sağlık hizmetlerinin yanı sıra ruh sağlığı ve psikososyal destek sağlayarak mültecilerin ve göçmenlerin en acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetlerde bulunur.

Dünya Doktorları'nın mobil sağlık mirimleri, İzmir’in kırsal kesimlerinde,Torbalı ve Manisa’da birinci basamak sağlık hizmetleri ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı konsültasyonları ile önleyici tarama hizmetleri sağlamaktadır.

Dünya Doktorları, İstanbul/Sultangazi'de 2015-2017 yılları arasında Suriyeli mültecilere yönelik birinci basamak sağlık hizmetleri vermiş, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen SIHHAT Projesi'nin başlamasıyla Sultangazi'deki birinci basamak sağlık hizmetleri kliniği ve İzmir/Konak'ta bulunan birinci basamak sağlık hizmetleri kliniklerini SIHHAT Projesi'ne devretmiştir.

2016-2020 yılları arasında 67.514 mülteciye ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmeti veren Dünya Doktorları, 31 Aralık 2020 itibarıyla kliniklerinde hizmet gören faydalanıcılarını T.C. Sağlık Bakanlığı'nın göçmen sağlığı merkezlerine devretmiştir.

Bununla birlikte Dünya Doktorları, 2020 yılı boyunca çoğunluğu Suriye dışından gelen ve temel sağlık hizmetlerine erişimi olmayan göçmen mülteciler olmak üzere, İstanbul Fatih Toplum Merkezi'nde toplam 1.250 hassas ve kayıt dışı faydalanıcıya koruma alanıyla ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla vaka yönetimi hizmeti, bilinçlendirme, sağlığın geliştirilmesine yönelik faaliyetler, dil kursları ve uyum hizmetlerinin yanı sıra ilgili kuruluşlarla iş birliği yaparak hukuki ve idari danışmanlık hizmetleri vererek projesini tamamlamıştır.


İzmir Torbalı/Manisa Mobil Sağlık Hizmetleri

» Proje Devam Ediyor
DDD, Mobil Sağlık Birimleri aracılığıyla Birinci Basamak Sağlık Hizmetinin yanı …

Bağcılar Ruh Sağlığı Merkezi

» Proje Tamamlandı
DDD’nin Ruhsağlığı ve Psikososyal Destek Takımı, psikoterapotik ve psikiyatrik …

Sultangazi Ruh Sağlığı Merkezi

» Proje Tamamlandı
DDD’nin Ruhsağlığı ve Psikososyal Destek Takımı, psikoterapotik ve psikiyatrik …

Fatih Toplum Merkezi

» Proje Tamamlandı
DDD’nin İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Topluluk Merkezi’nde, Sahra-altı …

Hatay Antakya Ruh Sağlığı Merkezi

» Proje Tamamlandı
DDD’nin Ruhsağlığı ve Psikososyal Destek Takımı, psikoterapotik ve psikiyatrik …