Türkiye

**Dünya Doktorları Derneği Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Merkezleri**

Neden?

 • Birincil ve kompleks ruh sağlığı ve psikososyal destek ihtiyaçlarını karşılamak

 • Türkiye’de yaşayan göçmen ve mültecilerin refahının artırılması

Nerede?

 • Istanbul:
  Bağcılar ve Sultangazi’de 2 Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Merkezi

  Fatih-Yenikapı’da 1 Sosyal ve Kültürel Oryantasyon Merkezi

 • Izmir ve Manisa:
  Izmir’de 1 Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Merkezi

  Torbalı-İzmir’de 2 Mobil Sağlık Birimi

  Manisa’da 1 Mobil Sağlık Birimi

 • Hatay:
  Antakya/Hatay’da DDD tarafından yönetilen Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Merkezi

  Reyhanlı/Hatay’da DDD’nin uygulayıcı partneri UOSSM tarafından yönetilen Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Merkezi

Ne?

 • Uzmanlaşmış ve uzmanlaşmamış akıl sağlığı hizmetleri

 • Psikososyal destek danışmanlığı

 • Vaka Yönetimi ve Koruma Hizmetleri

 • Sağlık ve ruh sağlığı promosyon aktiviteleri

 • Topluluk temelli sosyal ve kültürel etkinlikler

Kim?

 • Vaka yöneticileri

 • Sağlık destek görevlileri

 • Psikiyatristler

 • Psikoterapistler

 • Psikososyal destek animatörleri

 • Sosyal etkinlik organizatörleri

 • Çevirmenler

408.448

Toplam Faydalanıcı

Dünya Doktorlarının 2020 yılı içerisinde verdiği hizmet sayısı.

19.186

Türkiye Programı

Dünya Doktorlarının 2020 yılı içerisinde verdiği hizmet sayısı.

389.262

Suriye Programı

Dünya Doktorlarının 2020 yılı içerisinde verdiği hizmet sayısı.

Türkiye, dünyada en yüksek sayıdaki mülteci ve göçmen topluluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Sayıları tahminen dört milyonu bulmuştur. Türkiye’nin değişik yerlerinde yaşayan yaklaşık 3.6 milyon Suriyeli bulunmaktadır. Asya, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden gelen diğer 400,000 göçmen de Türkiye’ye sığınma başvurusunda bulunmuştur. (1)

İstanbul, İzmir ve Hatay, en yüksek sayıda Suriyeli mülteci ve göçmene ev sahipliği yapmaktadır. Göçmen nüfus kentsel alanlarda yerli halk arasında yaşamaktadır.

Çatışma ve sonrasındaki yer değişikliği, karşı karşıya kalınan ayrımcılık, kötü yaşam koşulları ve tecritle bir araya geldiğinde başta çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere mültecilerin psiko-sosysal koşullarını olumsuz etkilemektedir.

Maddi zorluklar, dil engeli ve mevcut hizmetler hakkındaki bilgi eksikliği, sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişimini çoğunlukla sınırlamaktadır.

Kırsal alanda bulunan sığınmacılar, kent hizmetlerine uzak olmaları ve maddi zorluklar sebebiyle daha da zor şartlar ile karşı karşıyadır.

DDD, Mobil Sağlık Birimleri aracılığıyla Birinci Basamak Sağlık Hizmetinin yanı sıra Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek sağlayarak mültecilerin ve göçmenlerin en acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik uygulama ve faaliyetlerde bulunur.

DDD’nin Mobil Sağlık Birimleri, İzmir’in kırsal kesimlerinde,Torbalı ve Manisa’da Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı konsültasyonları ile önleyici tarama hizmetleri sağlamaktadır.

DDD, İstanbul, İzmir ve Hatay illerinde bulunan üç merkezinde Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek hizmetleri sağlamakta ve ihtiyaç olması durumunda Birinci Basamak Sağlık alanında göçmenleri ilgili hastanelere sevk etmektedir.

DDD’nin Ruhsağlığı ve Psikososyal Destek Takımı, psikoterapotik ve psikiyatrik yaklaşım kullanarak uzmanlaşmış ve uzmanlaşmamış akıl sağlığı hizmetleri sunmaktadır.

DDD’nin İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Topluluk Merkezi’nde, Sahra-altı Afrika ülkelerinden gelen mülteci/göçmen/sığınmacıların ev sahibi toplum, kamu sistemi ve kamu hizmetleri ile uyumunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır. DDD, bilinçlendirme, sağlık tanıtım ve geliştirme faaliyetleri, grup seansları, vaka yönetimi, uyum hizmetleri ve dil kurslarının yanı sıra ilgili kuruluşları işbirliği yaparak hukuki ve idari danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Bağcılar Ruh Sağlığı Merkezi

» Proje Tamamlandı
DDD’nin Ruhsağlığı ve Psikososyal Destek Takımı, psikoterapotik ve psikiyatrik …

Sultangazi Ruh Sağlığı Merkezi

» Proje Tamamlandı
DDD’nin Ruhsağlığı ve Psikososyal Destek Takımı, psikoterapotik ve psikiyatrik …

Fatih Toplum Merkezi

» Proje Tamamlandı
DDD’nin İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Topluluk Merkezi’nde, Sahra-altı …

İzmir Konak Ruh Sağlığı Merkezi

» Proje Tamamlandı
DDD’nin Ruhsağlığı ve Psikososyal Destek Takımı, psikoterapotik ve psikiyatrik …

Hatay Antakya Ruh Sağlığı Merkezi

» Proje Tamamlandı
DDD’nin Ruhsağlığı ve Psikososyal Destek Takımı, psikoterapotik ve psikiyatrik …

İzmir Torbalı/Manisa Mobil Sağlık Hizmetleri

» Proje Devam Ediyor
DDD, Mobil Sağlık Birimleri aracılığıyla Birinci Basamak Sağlık Hizmetinin yanı …